Stena Recycling bäst i branschen på hållbarhet

Stena Recycling har utsetts till Sveriges mest hållbara avfallsföretag i studien Sustainable Brand Index Business to Business. Studien har undersökt vad exekutiva beslutsfattare på de största företagen i Sverige tycker om aktörer i nio olika branscher. Stena Recycling vinner med minsta möjliga marginal framför Ragn-Sells. Läs mer.