Ju fullare desto bättre – enkel transportekonomi

Alla som har sysslat med transporter vet att det är dyrt att köra ”tomme” eller med lite last. Ju fullare transporter desto bättre logistik. Inom återvinningsbranschen finns det även vinster att göra när det gäller körsträckor. Genom att kunna optimera tömningen hos olika adresser kan bilarna alltid köras så fulla som möjligt och därmed också korta ner sträckorna.

Med AXsensorer i avfallsbehållare och cisterner kan man ruttoptimera så att körsträckorna blir kortare samtidigt som bilarna utnyttjas bättre. Den trådlösa AXsensorn mäter ytnivån och skickar informationen till transportcentralen. Där kan man bestämma rutter för bilarna så att de kör så fulla som möjligt och så kort sträcka som det någonsin går. Bra för ekonomin och bra för miljön.

Vill du veta mer, kontakta vår försäljningschef Christian Baarlid så berättar han allt han kan från sina trettio år i återvinnings- och åkeribranschen.