Risk för vattenbrist i 16 län

Det finns nu risk för vattenbrist i hela 16 län under kommande månad. Detta enligt SMHI och SGU som utfärdat en varning på grund av låga grundvattennivåer eller låga flöden i vattendrag.

Enskilda brunnsägare bör vara uppmärksamma på vattentillgången och kommuner uppmanas att bevaka utvecklingen noggrant och överväga att vidta åtgärder för att minska vattenförbrukningen om det behövs.

Läs hela artikeln på Cirkulation