Nytt Digitaliseringsnätverk Svenskt Vatten

Nätverket skall vara en branschgemensam arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, inspiration och föreläsningar samt främja kompetensutveckling inom området. Nätverket kommer att ha fyra webträffar per år med sin första träff den 16 mars.

Målgruppen är kommunala VA-organisationer. Leverantörer, konsulter och forskare bjuds in till träffarna vid specifika tillfällen.