Över 200 000 bräddningar väcker opinionen

VA-bolag i England kommer att bli mer transparenta när det gäller bräddningar avorenat avloppsvatten. Detta efter avslöjanden om mer än 200 000 bräddningar i engelskavattendrag och kustvatten under 2019.

Brittiska The Guardian har sammanställt de årliga bräddningarna från VA-bolagen i Storbritannien. Under 2019 bräddade VA-systemen från de nio VA-bolagen vid 204 134 tillfällen, enligt tidningen. De många bräddningarna har väckt en opinion i landet, inte minst när det gäller badvattnen. En statlig arbetsgrupp med representanter från regeringen, miljömyndigheten, VA-industrin och myndigheten för reglering av VA-marknaden, Ofwat har nu kommit överens om att sätta ettmål att minska problemen med bräddningar. Miljöminister George Eustice säger i enkommentar att han stödjer målet att gå längre och snabbare framåt, speciellt när det gäller översvämningar i ledningarna. Enligt överenskommelsen ska VA-bolagen publicera årliga mätningsdata om bräddningar så att förbättringar ska kunna följas. Miljömyndigheten ska sammanställa datan till en årlig lättillgänglig rapport. (EW)

Källa: Cirkulation.se